Ochilov, N. (2022). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIK QILISH VA TASHKIL ETISH YO`LLARI: MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIK QILISH VA TASHKIL ETISH YO`LLARI. Мактабгача таълим журнали, 5(5). Retrieved from https://ruslit.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/5897