[1]
Ochilov, N. 2022. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIK QILISH VA TASHKIL ETISH YO`LLARI: MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIK QILISH VA TASHKIL ETISH YO`LLARI. Мактабгача таълим журнали. 5, 5 (May 2022).