Published 2022-05-27

O'qituvchining tarbiy O'qituvchining tarbiya texnologiyalari asosida faoliyat olib borishi.

Abstract


Annotatsiya: ushbu maqolada o'qituvchining dars davomida turli xil texnologiyalar asosida darsni qiziqarli, maroqli o'tishi va o'quvchilarni dars mobaynida fanga bo'lgan qiziqishini oshirish muhokama qilingan.

Authors


Gulruh Majidova

Jizzakh State Pedagogical institute

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group