Published 2022-05-27

Bolalarga ingliz tili oʻqitishni Bolalarga ingliz tili oʻqitishning yosh chegarasi

Abstract


Annotasiya. Dunyo globalashuv jarayoni insonlardan o’z ona tilidan tashqari yana bir necha xorijiy tillarni o’rganishni taqozo qilmoqda. Hozirgi tadqiqotlar ushbu jarayonni erta yoshda boshlash samariliroq bo’lishini ko’rsatadi. Bizning yurtimizda ham ushbu masalaga qat’iy e’tibor qaratilgan, xorijiy tillarni o’qitishda xususan ingliz tilini o’qitishda dunyoning yetakchi tashkilot va universitetlar hamkorligida yangicha yondashuv asosida dasturlar ishlab chiqilmoqda. Oxirgi 3 yilda bu jarayon maktabgacha ta’limda ayniqsa o’z rivojini topmoqda . Davlat qaramog’idagi hamda xususiy tarmoqdagi maktabgacha ta’lim muassasalarda ingliz tilini o’rgatish bo’yicha keng ko’lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada сhet tillarini xususan, ingliz tilini bolalikni ilk yoshida o’qitishda ta’limiy o’yinlardan foydalanishning muhimligi va aynan turli o’yinlar orqali til ko’nikmalari oson o’zlashtirilishi yuzasidan fikrlar yoritilgan.

Библиографические ссылки


Majidova, G. (2021). The role of age in second language acquisition.: The role of age in second language acquisition. Мактабгача таълим журнали, 4(Preschool education journal).

Majidova, G. (2022). The matter of attitude in second The matter of attitude in second language learning.: The matter of attitude in second language learning. Мактабгача таълим журнали, 4(4).

Authors


Gulruh Majidova

Jizzakh State Pedagogical institute

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group