Published 2022-05-27 — Обновлена 2022-05-27

Физическая культура как компонент здорового образа жизни

Abstract


В статье  описываются  основные  компоненты  здорового образа жизни,  роль здорового образа жизни  для укрепления физического  здоровья человека его основных  систем и функций,  занятие физической культурой и спортом и влияние  физических упражнений  на общее состояние человека.

Библиографические ссылки


4 YOSHDAN 7 YOSHGACHA BO ‘LGAN BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASH METODIKASI

F Xoliqov - Мактабгача таълим журнали, 2021

Все версии статьи (29)

Maktabgacha ta’lim muassasalaridagi tarbiya talqini

F Xoliqov, S Gulchehra - Мактабгача таълим журнали, 2021

Все версии статьи (29)

YOSHDAN 7 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALAR UCHUN MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA OTKAZISH.: 6 YOSHDAN 7 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALAR UCHUN MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA OTKAZISH.

F Xoliqov - Мактабгача таълим журнали, 2021

Цитируется: 7 Все версии статьи (29)

-7 ЁШ БОЛАЛАР СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛА ВА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ ҲАМКОРЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ

F Xoliqov - Журнал дошкольного образования, 2020

Цитируется: 1 Все версии статьи (14)

BOLALARNING JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA DO'STONA MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH.

F Xoliqov - Мактабгача таълим журнали, 2021

Цитируется: 1 Все версии статьи (30)

Ertalab to'g'ri mashq qiling. Ertalabki mashg'ulot. Beshta foydali mashq.: Ertalab to'g'ri mashq qiling. Ertalabki mashg'ulot. Beshta foydali mashq.

F Xoliqov - Журнал дошкольного образования, 2021

Цитируется: 6 Все версии статьи (14)

MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA O ‘TKAZISH.: MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH VA O ‘TKAZISH

F Xoliqov - Мактабгача таълим журнали, 2021

Все версии статьи (29)

Authors


Safin Damir

Keywords:

здоровый образ жизни, физическое воспитание, физическая культура, здоровье.

Версии


Powered by I-Edu Group