Published 2022-05-27

ILK QADAM

ILK QADAM

Abstract


ushbu ilmiy maqolada maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish uchun joriy etilgan ilk qadam davlat dasturi yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur dastur doirasidagi qilinishi lozim bo’lgan narsalar haqida qisqacha to’htalib yoritib berilgan.

Библиографические ссылки


Shomirzayeva, N. (2021). БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИ ЎРНИ. Мактабгача таълим журнали.

Shomirzayeva, N. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА. Мактабгача таълим журнали.

Shomirzayeva, N. (2021). Yoshlarni turzmga qiziqtirish. Yoshlarni turzmga qiziqtirish.: Yoshlarni turzmga qiziqtirish. Мактабгача таълим журнали.

Shomirzayeva, N. (2021). O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI . Мактабгача таълим журнали, 4(Preschool education journal). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/4547

Shomirzayeva, N. (2021). ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ТУРИЗМА. Мактабгача таълим журнали, 4(Preschool education journal). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/4478

Shomirzayeva, N. (2021). Jismoniy tarbiyada suzish va uning turlari . Мактабгача таълим журнали, 4(Preschool education journal). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/4549

Shomirzayeva, N. (2021). O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI . Мактабгача таълим журнали, 4(Preschool education journal). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/4547

Shomirzayeva, N. (2021). Yoshlarni turzmga qiziqtirish. Yoshlarni turzmga qiziqtirish. : Yoshlarni turzmga qiziqtirish . Мактабгача таълим журнали, 1(1). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/27864

Shomirzayeva, N. (2021). БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИ ЎРНИ. Мактабгача таълим журнали, 1(1). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/3055

Shomirzayeva, N. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА. Мактабгача таълим журнали, 1(1). Retrieved from https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/2748

Authors


Navro'zbek Ochilov

JDPI

Keywords:

Ilk qadam dasturi, maktabgacha ta’lim, bolalar, ayrim nuqson ega bolalar, metodik ko’rsatmalar.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group