Published 2022-05-27

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHDAGI BOLALARDA VATANGA MUHABBAT TUYG’USINI TARBIYALASHNING MAZMUNI

Abstract


Annotatsiya

Vatanparvarlik tuyg’usi, tarbiyasi ota –onaga, o’z mahalla, qishlog’iga, nohiya, shahar, viloyat va jumhuriyatiga bo’lgan cheksiz muhabbatdan, uning tarixi va madaniyatiga bo’lgan mislsiz va tengsiz hurmat va sadoqatdan boshlanadi.

Библиографические ссылки


Xamidova, G. (2020). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ НТЕРАКТИВ МЕТОДЛАР ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xamidova, G. (2020). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNIING AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O‟ RNI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xamidova, G. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. TA ‘LIM, FAN VA INNOVATSIYA.

Xamidova, G. (2020). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNI OILADA ESTETIK HISLARNI SHAKLLANTIRISH. Preschool education journal.

Xamidova, G. (2019). Qobilyati shakllantirishda ijtimoiy shart-sharoitlarni oʻrni. BOLA VA ZAMON.

Xamidova, G. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodkorligini rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o’rni: Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodkorligini rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o’rni. Журнал дошкольного образования, (1).

Xamidova, G. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. TA ‘LIM, FAN VA INNOVATSIYA.

Authors


xamidovag

JSPI

Keywords:

Kalit so’zlar: vatanparvarlik, ijtimoiy, tarixiy, axloqiy his- tuyg’u, urf –odatlar.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >> 
Powered by I-Edu Group