BO‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O‘QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA INTEGRATSIYALASH JARAYONNING AHAMIYATI.

Published 2021-12-01

BO‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O‘QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA INTEGRATSIYALASH JARAYONNING AHAMIYATI

Abstract


Ushbu maqolada bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarning psixologik-pedagogik bilimlarini integratsiya jarayonning ta’lim-tarbiya, fanlararo aloqa prinsiplprining ayrim jihatlari yoritilib berilgan.

Библиографические ссылки


Shomirzayeva, N. (2021). БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИ ЎРНИ. Мактабгача таълим журнали.

Shomirzayeva, N. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА. Мактабгача таълим журнали.

Shomirzayeva, N. (2021). Yoshlarni turzmga qiziqtirish. Yoshlarni turzmga qiziqtirish.: Yoshlarni turzmga qiziqtirish. Мактабгача таълим журнали.

Authors


Navro'zbek Ochilov

JDPI

Keywords:

boshlang‘ich ta’lim, o‘qituvchi, integratsiya, komponent, psixologik-pedagogik, prinsiplar, bilim, ko‘nikma, malaka.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group