Опубликован 2021-05-19

O‘QUVCHI – YOSHLARDA XALQ MUSIQA MEROSIGA BARQAROR QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH.

Аннотация


Yuksak badiiy ijod namunasi bo‘lgan mumtoz va maqom qo‘shiqlari, ashulalari matniga mos musiqiy ohanglar uyg‘unligi inson hissiyotiga kuchli, betakror va g‘oyat jozibador ta’sir etishi bilan badiiy – estetik tarbiyani qudratli vositasiga ekanligi, Mumtoz adabiyotdagi she’riy misralar,   sehrli ohang bilan yo‘g‘rilgan qo‘shiqlar yosh avlod tarbiyasida, oliyjanob hissiyotlar uyg‘otishi va tarbiyaviy maqsadlarda  foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Как цитировать


Abdukarimova, E. (2021). O‘QUVCHI – YOSHLARDA XALQ MUSIQA MEROSIGA BARQAROR QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH. Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://ruslit.jspi.uz/index.php/art/article/view/1660

Авторы


Elnoza Abdukarimova

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

xalq musiqa merosi,, milliy g’oya,, mafkura,, shaxs ma’naviy kamolot,, umumta’lim maktablari,, dars va darsdan tashqari faoliyat,

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group